CO2 – Cowboyland

Forvirringen er total – måske har du hørt om ”CO2 kortlægning” og andre opgørelser omkring virksomhedens energi aftryk på omgivelserne. Det er en begrebsverden, hvor der er uklarhed om metoder, forskellige tilgange til beregninger – men endnu ikke en sammenlignelig standard.

Grøn strategi

Så længe, verden er i forandring, vil der være behov for tilpasning.

EPD

En EPD er en miljøvaredeklaration om produkters miljøpåvirkning gennem deres livscyklus

LCA

Livscyklusopgørelser (LCA) har eksisteret i over 50 år.

Bæredygtighed

Forbrugerombudsmandens opfattelse vil der næppe kunne opstilles en klar og entydig ”bæredygtighed”-definition

Løsningen på cowboyland

Når du skal i gang med at arbejde med din virksomheds aftryk på omgivelserne, så skal du have for øje at metoden skal være standardiseret, data skal kunne genskabes og eftervises og så skal der dokumentation til, når du begynder at kommunikere omkring din virksomhed. Hvis standarden mangler og metoden er utydelig, så bliver det til metodesammenblanding og vildledende opgørelser på, hvordan aftrykket af på omgivelserne.

Metoden skal være ensartet, standardiseret og kunne eftervises af uvildig 3. part, så du kan fortælle den transparente historie og samtidig tåle at blive kigget efter i din fremgangsmåde, forretningsgang og metode.
På den måde kan du både fortælle om, hvad der i dag lykkes godt, men også omkring de punkter, hvor der stadig skal øves med tiltag for at bedre aftrykket på miljøet og ikke mindst for at kunne tiltrække de bedste medarbejdere med det rigtige mindset.

Flere miljø samt menneskelige påvirkninger af omgivelserne

Hvis du kun har CO2 for øje, så kan der være andre påvirkninger, som påvirkes negativt, hvis disse ikke er kortlagt for virksomheden og dermed tages med i strategi og handlingsplaner for bedste produktmix eller udvikling af komponenter.

Kobling af verdensmål, miljøpåvirkninger og strategi

Virksomhedsstrategien skal være datadrevet og data for kortlægningen skal kunne genskabes, der skal være viden i organisationen til at forstå, hvordan at de kan anvende kortlægningen af påvirkninger i kommunikationen samt en direktion som bevilger ressourcer og midler til forandringen af påvirkninger.