Bæredygtighed

Etik

Mange virksomheder prioriterer i dag miljømæssig bæredygtighed som et centralt element i deres strategi. Budskaber om reduceret CO2-udledning eller miljøvenlige egenskaber bliver ofte opfattet som anbefalinger af et produkt eller en serviceydelse af de fleste forbrugere. For at undgå forvirring og misvisende information er det afgørende, at virksomheder kan dokumentere deres påstande om bæredygtighed.

Forbrugerombudsmanden har fastlagt retningslinjer og vejledninger for, hvordan dokumentationen skal være. Det vigtigste princip er, at udsagn om f.eks. miljømæssig bæredygtighed skal underbygges af en omfattende dokumentation, der afspejler hele produktions- og leveringsprocessen, så det nøjagtigt afspejler virkeligheden. Yderligere information om de gældende retningslinjer kan findes på Forbrugerombudsmandens hjemmeside.

For at sikre overholdelse af CO2-kravet er det nødvendigt at udføre en Livscyklusvurdering (LCA). I Danmark anvendes værktøjet LCAbyg (https://www.lcabyg.dk/da/) til sådanne beregninger, baseret enten på EPD’er eller generiske databaseværdier.

Valget af opgørelsesmetode har en betydelig indflydelse på CO2-aftrykket. Derfor udgør EPD’er en væsentlig konkurrenceparameter, når bygherrer eller arkitekter skal træffe beslutninger om valg af materialer.

 

 

9 stabilitetsgrænser

At optimere noget indebærer ofte kompromiser et andet sted. I virkeligheden er det denne tilgang, hvor økonomi har været den primære driver for optimering, der har ført til de klimatiske udfordringer, vi står overfor i dag.

Forskere har foreslået et perspektiv med ni kvantitative grænser, indenfor hvilke menneskeheden kan fortsætte med at udvikle sig og trives i de kommende generationer. Hvis vi overskrider disse grænser, risikerer vi at forårsage pludselige eller irreversible ændringer, der skader miljøet. Siden deres introduktion har disse ni grænser tiltrukket betydelig interesse inden for videnskab, politik og praksis.

 

 

De 9 planetariske grænser Grænse Hvor vi er i dag
Klima forandring Atmosfæriske koncentrationer af kuldioxid på højst 350 ppm Kuldioxidniveauer er på 400 ppm og stigende
Mistet biodiversitet Opretholde 90 % af biodiversiteten Biodiversiteten er faldet til 84 % i dele af verden som f.eks. Afrika
Tilsætning af fosfor, nitrogen til verdens afgrøder og økosystemer Verdensomspændende brug om året af omkring 11 teragram (Tg) fosfor og 62 Tg nitrogen Op til omkring 22 Tg om året af fosfor og 150 Tg af nitrogen
Skovrydning Bevar 75% af planetens oprindelige skove Ned til 62 %
Emissioner af aerosoler til atmosfæren Global grænse ukendt, men regionale effekter (såsom på den Sydasiatiske monsun) opstår, når aerosol optisk dybde (AOD) er mere end 0,25 Op til 0,30 AOD over Sydasien, men sandsynligvis et godt stykke inden for (eller under) grænsen over det meste af verden
Ozonnedbrydning Mindre end 5 % under præindustrielt niveau på omkring 290 Dobson-enheder (DU) Stadig sikkert inden for grænsen, undtagen over Antarktis i løbet af foråret, hvor niveauerne falder til 200 DU
Forsuring af verdenshavene Når havene bliver sure nok til, at de mineraler havdyr har brug for for at få skaller, såsom aragonit, begynde at opløses Stadig inden for grænsen, som ikke vil blive overskredet, hvis vi kan holde os inden for klimagrænsen på 350 ppm CO2 i atmosfæren
Forbrug af ferskvand Kan bruge op til 4000 km3 ferskvand om året vi bruger omkring 2600 km3 ferskvand om året
Dumpning af organiske forurenende stoffer, radioaktivt materiale, nanomaterialer, mikroplast og andre menneskeskabte stoffer Ukendt Ukendt

*Kilde: Stockholm Resilience Center

 

Inden for LCA findes beregningsmodeller, som understøtter de 9 grænser, og muliggør derved kvantitative beslutningsgrundlag for arbejdet med reduktion af miljøpåvirkninger.