Hvad tilbyder CO2Solutions?

Vi er en førende konsulentvirksomhed inden for miljøområdet og specialiserer os i at tilbyde omfattende løsninger til virksomheder, der stræber efter bæredygtige praksisser og miljøvenlig drift. Med et dybfølt engagement i miljøbeskyttelse tilbyder vi en bred vifte af tjenester, herunder Environmental Product Declarations (EPD), Life Cycle Assessment (LCA) og skræddersyede grønne forretningsmodeller, der passer til vores kunders behov.

Hvad er en LCA?

 En LCA, eller Livscyklusvurdering, er en standardiseret metode til at evaluere de miljømæssige påvirkninger af et produkt, en proces eller en tjeneste gennem hele dens livscyklus – fra råvareudvinding, produktion, distribution, brug, genanvendelse til bortskaffelse. LCA’er har været anvendt i over 50 år og er blevet et vigtigt værktøj til bæredygtighedsvurdering.

Metoden bag LCA’er er fastlagt i internationale standarder, herunder ISO 14040 og 14044, som angiver principperne og rammerne for udførelsen af LCA’er. Disse standarder vejleder i valg af metoder, databehandling, og rapportering af resultater.

Hvad er en EPD?

En Environmental Product Declaration (EPD) er en dokumentation af et produkts miljømæssige påvirkninger gennem hele dets livscyklus, fra råvareudvinding til produktion, distribution, brug og bortskaffelse.

Hvad er bæredygtighed?

Bæredygtighed er en tilgang til at leve og drive forretning på en måde, der opfylder vores nuværende behov uden at ødelægge fremtidige muligheder. Det handler om at skabe balance mellem menneskelige aktiviteter og miljøet, så vi ikke udtømmer naturressourcerne eller ødelægger økosystemerne, som vi er afhængige af. Dette indebærer at tage hensyn til både økonomiske, sociale og miljømæssige faktorer i vores beslutninger og handlinger. Målet med bæredygtighed er at sikre, at vi kan opretholde en sund og blomstrende planet for os selv og kommende generationer.

Hvad er en Grøn Forretningsmodel?

Så længe verden forandrer sig, vil der være behov for tilpasning. Det indebærer ikke, at det strategiske arbejde med at udvikle en grøn forretningsmodel skal ændres konstant, men at fleksibilitet med fordel kan integreres som en del af strategien. Mange virksomheder benytter sig f.eks. af ISO-ledelsessystemer, som netop omfatter en Plan-Do-Check-Act-cyklus, og på et organisatorisk niveau etablerer de en struktur til at støtte denne dynamiske proces.